Toegankelijkheid

Skip to main content

ISO normeringen

WOSD heeft zijn opleidingen ontwikkeld volgens de richtlijnen zoals die gesteld zijn door de International Organization for Standardization (ISO).

De World Organisation of Scuba Diving (WOSD) is een professionele, internationale opleidingsorganisatie. WOSD heeft zijn opleidingen ontwikkeld volgens de richtlijnen zoals die gesteld zijn door de International Organization for Standardization (ISO). Dit betekent dat onze opleidingen volgens de hoogste internationale normen voor veiligheid, kennis en vaardigheden zijn ontwikkeld.

Deze richtlijnen zijn verwerkt in diverse normen:

EUF certificaatISO 11121 Recreational diving services – Requirements for introductory training programmes to scuba diving
(Vereisten voor introductieprogramma’s voor recreatie perslucht duiken).

ISO 24801-1 / EN 14153-1 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 1: Level 1 – “Supervised Diver”
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht duikers – deel 1: Niveau 1 – Duiker onder toezicht).

ISO 24801-2 / EN 14153-2 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 2: Level 2 – “Autonomous Diver”
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht duikers – deel 2: Niveau 2 – Zelfstandig duiker).

ISO 24801-3 / EN 14153-3 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – “Dive Leader”
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht duikers – deel 3: Niveau 3 – Duikleider).

ISO 24802-1 / EN 14413-1 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors – Part 1: Level 1
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht instructeurs – deel 1: Niveau 1).

ISO 24802-2 / EN 14413-2 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors – Part 2: Level 2
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht instructeurs – deel 2: Niveau 2).

ISO 11107 Recreational diving services – Requirements for training programmes on enriched air nitrox (EAN) diving
(Vereisten voor verrijkte lucht nitrox opleidingsprogramma’s).

De WOSD heeft voor alle bovenstaande duikopleidingen een ISO erkenning ontvangen.
Het verkrijgen van deze ISO erkenning betekent dat WOSD opleidingen erkend zijn in meer dan 163 landen in de wereld.

© 2005 WOSD
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door WOSD